KRAIBURG TPE comes to Sweden

KRAIBURG TPE comes to Sweden – in more than one sense. First, the manufacturer of Thermoplastic Elastomers recently opened a sales office in Sweden, in order to serve an important European market. Second, from May 17-18 the company will have its own exhibit at Plastteknik, Nordic´s leading plastics fair.

KTPE_PR_Sweden_04_2017_small.jpg Waldkraiburg, April 5, 2017. KRAIBURG TPE, the global competence leader for Thermoplastic Elastomers, has expanded its international network to include a sales office in Sweden. In the future, the company will serve its customers in Sweden and also in Norway directly from the office in Sunne, in western Sweden. For decades KRAIBURG TPE has been developing its compounds with a market-oriented strategy and providing extensive customer support – from the product idea to the choice of material, possible material combinations and tool design all the way to series production.


KRAIBURG TPE at Plastteknik 2017

From May 17-18, 2017 KRAIBURG TPE will have its own exhibit for the first time at Nordic’s leading plastics fair, Plastteknik Nordic, in Malmö. The specialist for Thermoplastic Elastomers will present its product and service portfolio at booth B13. The highlights will include the latest product innovations, such as flame retardant compounds, temperature-resistant materials with adhesion to polyamides, and TPEs for the packaging industry.

Material innovations and customer-oriented development

Around the world, KRAIBURG TPE offers service and support concerning all aspects of Thermoplastic Elastomers, including their use in the manufacture of components. With about 550 employees the company, under the management of CEO Franz Hinterecker, earned revenue of € 167 million in 2016. KRAIBURG TPE is highly regarded as a pioneer and innovator in its business sector. Worldwide customer orientation, custom engineered product solutions and dependable service are the strengths of the specialist with production sites in Germany, the USA and Malaysia, as well as agencies at numerous other locations – now also including Sweden.


KRAIBURG TPE kommer till Sverige

KRAIBURG TPE kommer till Sverige - och det i dubbel bemärkelse. Dels har tillverkaren av termoplastiska elastomerer sedan årsskiftet ett eget försäljningskontor i Sverige och har därmed riktat ytterligare fokus på en viktig europeisk marknad. Dels presenterar företaget sig den 17:e och 18:e maj i en egen monter på Plastteknik Nordic, den centrala mässan i aktuell region och bransch.

Waldkraiburg, 5 april 2017. KRAIBURG TPE, den globalt agerande kompetensledaren för termoplastiska elastomerer, har utvidgat sitt internationella nätverk med ett försäljningskontor. Från värmländska Sunne kommer företaget framöver direkt hantera sina kunder i Sverige och även i Norge. Sedan årtionden utvecklar KRAIBURG TPE sina compounds marknadsorienterat och stöttar sina kunder från produktidén via materialval, möjliga kombinationer av material och verktygskonstruktion ända till serietillverkning.

KRAIBURG TPE på Plastteknik-mässan 2017

Från den 17:e till den 18:e maj 2017 kommer KRAIBURG TPE för första gången vara representerad med en egen monter i Malmö på Plastteknik Nordic, som är den ledande skandinaviska plastmässan. Där kommer specialisten på termoplastiska elastomerer att presentera sin breda produkt- och serviceportfölj i montern B13. Till höjdpunkterna räknas bland annat de nyaste produktinnovationerna, som till exempel flamskyddade compounds, temperaturbeständiga material med vidhäftning på polyamid samt TPE för förpackningsindustrin.

Materialinnovationer och kundanpassad utveckling

KRAIBURG TPE erbjuder globalt rådgivning och servicearbeten avseende termoplastiska elastomerer och deras användning. Med cirka 550 medarbetare har företaget under ledning av VD Franz Hinterecker under året 2016 redovisat en omsättning av 167 miljoner EURO. KRAIBURG TPE räknas som pionjär och innovatör inom sitt affärsområde. Närhet till kunderna överallt i världen, kundanpassade produktlösningar och tillförlitlig service utmärker specialisten med produktionsanläggningar i Tyskland, USA och Malaysia samt representanter på talrika andra orter - däribland nu också Sverige.

Press contact

International

Marlen Sittner

Phone: +49 86 38 98 10 - 272

Marlen.Sittner@kraiburg-tpe.com

Europe, Middle East & Africa

Simone Hammerl

Phone: +49 86 38 98 10 - 568

Simone.Hammerl@kraiburg-tpe.com

Americas

Katherine Olano

Phone: +1-678-584-2350

Katherine.Olano@kraiburg-tpe.com

Asia Pacific

Bridget Ngang

Phone: +603 9545 6301

Bridget.Ngang@kraiburg-tpe.com

© KRAIBURG TPE GmbH & Co. KG | All rights reserved. | Legal Disclaimer | Privacy Notice | Terms & Conditions | Conditions of Purchase
close search