Certyfikacja ISCC Plus


Elastomery termoplastyczne z odpowiednim certyfikatem ISCC PLUS (bilans masy).


Osoby zainteresowane i klienci otrzymują od tej chwili wybrane rozwiązania TPE z certyfikatem ISCC PLUS. Materiały z certyfikatem ISCC Plus cechują się niższym śladem węglowym produktu (PCF) poprzez zbilansowanie masy przy zachowaniu tej samej przetwarzalności i wydajności technicznej, a także zapewniają zgodność z wymogami prawnymi. Ponadto certyfikacja ISCC Plus obejmuje obszerną kontrolę zgodności z różnymi normami społecznymi i ekologicznymi, z czego korzystają przetwórcy i konsumenci końcowi. Gwarantuje to pełną identyfikowalność w łańcuchu dostaw, która obejmuje również świadectwo pochodzenia surowców i materiałów.


NASZ KNOW-HOW - PAŃSTWA KORZYŚCI

ISCC to stosowany na całym świecie, uznany i standaryzowany system certyfikacji 

  • surowców bio
  • surowców biocyrkularnych
  • surowców cyrkularnych

 

Dzięki zastosowaniu podejścia opartego na bilansie masy możliwe jest stopniowe zwiększanie udziału bardziej zrównoważonych surowców. W ten sposób następuje zastępowanie surowców kopalnych i sukcesywne zmniejszanie śladu CO2e. Takie podejście oparte na bilansie masy umożliwia mieszanie surowców odnawialnych i kopalnych w procesach produkcyjnych i sprawia, że można śledzić udział zrównoważonych surowców.  Czym jest ISCC PLUS?

 

Coraz większego znaczenia nabierają systemy wspierające zrównoważony rozwój surowców w produkcji i przetwórstwie a także zastępowanie surowców kopalnych surowcami odnawialnymi. W ten sposób firmy wywiązują się ze swojej odpowiedzialności wobec społeczeństwa oraz wobec wymagań klientów i konsumentów końcowych. Dzięki certyfikacji staje się to widoczne i odpowiednio porównywalne. Jedną z wiodących norm w dziedzinie zrównoważonych biopaliw jest norma ISCC (International Sustainability and Carbon Certification).

Ta norma ISCC została opracowana w celu wykazania zgodności z wymaganiami zrównoważonego rozwoju zawartymi w europejskiej dyrektywie w sprawie energii ze źródeł odnawialnych (UE RED) oraz w niemieckich rozporządzeniach dotyczących zrównoważonego rozwoju w zakresie biopaliw i bioenergii. Oprócz „ustanowienia międzynarodowo zorientowanego, praktycznego i przejrzystego systemu certyfikacji biomasy i bioenergii”, normę można stosować do certyfikacji zrównoważonego rozwoju w sektorze spożywczym i paszowym, a także w przemyśle chemicznym.

Po uznaniu normy ISCC za pierwszą normę w dziedzinie certyfikacji zrównoważonego rozwoju w Niemczech w lipcu 2010 r., w lipcu 2011 r. nastąpiło uznanie jej przez Komisję Europejską dla wszystkich rodzajów biomasy i biopaliw na całym świecie. Dzięki ISCC PLUS, ISCC rozszerza swój system certyfikacji na żywność, pasze i materiały techniczne/chemiczne. 

 


Czym jest podejście oparte na bilansie masy? 1. Fossil and non-fossil raw (recycled or renewable/bio-based) materials are physically mixed in existing systems and processes.

2. & 3. However, these materials are kept segregated in the mass balance bookkeeping along the value chain: For each entity in the value chain, the mass balance bookkeeping is audited and verified by an independent third party until the final product reaches the end-consumer.

4. There are different options on how to attribute the sustainable input share to final products: The entire sustainable input can be accredited to only one output (Product C) to allocate the maximum portion of the sustainable ISCC PLUS certified material (Option 1). Or, the sustainable input can be attributed to several outputs (Products A, B and C), with an accordingly lower share of sustainable ISCC PLUS certified material assigned (Option 2). 

In any of the selected options, the reported sustainable content in the final products cannot exceed the initial input of sustainable raw materials. 


Dla kogo przydatne jest stosowanie mieszanek TPE z odpowiednim certyfikatem?

 

Nasze produkty z certyfikatem ISCC PLUS mogą być już kupowane względnie używane przez odbiorców certyfikowanych zgodnie z ISCC EU. Korzyści z certyfikatów odnoszą w szczególności klienci TPE z podlegającego ścisłym regulacjom sektora konsumenckiego i medycznego. W tych obszarach obowiązują ścisłe przepisy i specyfikacje, dlatego zmiana materiałów często nie jest możliwa.

Rozwiązania KRAIBURG TPE z certyfikatem ISCC PLUS oferują klientom i przetwórcom tę zaletę, że dzięki rozwiązaniu „drop-in” nie są już konieczne tzw. testy zatwierdzające. Klienci otrzymują produkt, który jest chemicznie identyczny z ich dotychczasowymi rozwiązaniami.


Jakie są typowe przykłady zastosowań TPE z certyfikatem ISCC PLUS?

 

KRAIBURG TPE widzi przede wszystkim główne obszary zastosowań w obwarowanych ścisłymi regulacjami sektorach medycznym i konsumenckim. Otwierają się tu nowe perspektywy, zwłaszcza dla zastosowań, które wchodzą w zakres zgodności z przepisami dotyczącymi żywności, w tym na przykład dla zabawek i przedmiotów użytkowych dla (małych) dzieci, przechowywania i transportu żywności.

Ale także w segmencie medycznym otwierają się zupełnie nowe możliwości, ponieważ obecnie dostępne surowce z recyklingu lub bioproduktów nie są tu akceptowane ze względu na obowiązujące przepisy lub wykluczony jest ponowny proces zatwierdzania.Czy dotychczasowi klienci otrzymują nowe książki próbek?

 

Dzięki tzw. rozwiązaniu "drop-in" mieszanki z certyfikatem ISCC PLUS (bilans masy) firmy KRAIBURG TPE są chemicznie identyczne z mieszankami standardowymi. Z tego powodu nie ma osobnych książek z próbkami. Klienci i osoby zainteresowane mogą w każdej chwili skontaktować się z osobą odpowiedzialną za sprzedaż lub osobą do kontaktów ogólnych, aby dowiedzieć się więcej o aktualnych książkach próbek.


Jakie są czasy dostaw mieszanek?

 

Standardowy czas dostawy produktów KRAIBURG TPE wynosi ok. 3 tygodnie. Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt z przedstawicielem handlowym.


Skontaktujcie się z nami!OKDRYJCIE WIĘCEJ