Publication: 26. Kwiecień 2023

Ukierunkowanie na gospodarkę o obiegu zamkniętym: KRAIBURG TPE rozszerza swoją ofertę o rozwiązania TPE z certyfikatem ISCC PLUS


  • Klienci i potencjalni klienci z regionu EMEA zyskują dostęp do związków z certyfikatem ISCC PLUS
  • Korzystają z pełnej identyfikowalności w łańcuchu dostaw 
  • Przejście od surowców kopalnych do bardziej zrównoważonych przenosi się na kolejny poziom

Producent renomowanych elastomerów termoplastycznych z Waldkraiburg rozszerza swoją ofertę produktową o materiały z certyfikatem ISCC PLUS (International Sustainability and Carbon Certification). ISCC Plus jest międzynarodowym systemem certyfikacji wszystkich zrównoważonych surowców. Z innowacji tej skorzystają zwłaszcza klienci z sektora konsumenckiego i medycznego, otrzymają oni jednocześnie wsparcie w podejmowaniu kolejnych kroków w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym.

KRAIBURG TPE dostarcza obecnie wybrane materiały TPE z certyfikatem ISCC PLUS. Dzięki podejściu opartemu na bilansie masy (Mass Balance) w ramach obszernego audytu zapewniona jest zgodność z różnymi normami społecznymi i ekologicznymi, z czego korzystają przetwórcy i konsumenci końcowi. Gwarantuje to możliwość pełnej identyfikacji w łańcuchu dostaw, która obejmuje również świadectwo pochodzenia surowców i materiałów. Korzyści z certyfikatów ISCC PLUS odnoszą w szczególności klienci TPE z podlegającego ścisłym regulacjom sektora konsumenckiego i medycznego, gdzie dzięki oferowanym przez KRAIBURG TPE certyfikatom materiałowym, nie zachodzi potrzeba inicjowania nowego procesu zatwierdzania ich produktów końcowych.

Zarówno popyt jak i wymagania dotyczące bardziej zrównoważonych rozwiązań w przemyśle tworzyw sztucznych nadal rosną, a firmy produkcyjne zidentyfikowały różnorodne sposoby umożliwiające dostarczenie klientom produktów, które przyczyniają się do rozwoju gospodarki o obiegu zamkniętym. W przypadku materiałów TPE, w odpowiedzi na zapotrzebowanie rynków, coraz częściej są stosowane materiały zawierające surowce pochodzące z recyklingu.. Istnieją jednak obszary zastosowań, w których wykorzystanie takich materiałów jest utrudnione, np. ze względu na specjalne regulacje i przepisy prawne, które obecnie wykluczają możliwość stosowania materiałów z recyklingu.W przypadku niektórych surowców wymagane są również szeroko zakrojone badania przeprowadzane przez producentów i przetwórców, zanim surowce te zostaną ostatecznie dopuszczone do obrotu..W takich przypadkach zastosowanie bardziej zrównoważonych materiałów nie może być realizowane bez dodatkowych nakładów i kosztów. KRAIBURG TPE wychodzi temu naprzeciw, oferując sprawdzone rozwiązania produktowe z certyfikatem ISCC PLUS (bilans masy), aby w ten sposób wspierać klientów w stosowaniu zrównoważonych materiałów TPE i wspólnie wykonać kolejny krok w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym.


Dr. Andrea Winterstetter | Corporate Sustainability Manager at KRAIBURG TPE

Stosowanie materiałów z certyfikatem ISCC PLUS oferuje zarówno naszym klientom, jak i firmie KRAIBURG TPE korzyści w procesie przechodzenia od z surowców kopalnych do surowców zrównoważonych. Certyfikat gwarantuje, że cały łańcuch dostaw spełnia surowe normy środowiskowe i społeczne. Ponadto materiały posiadające certyfikat ISCC PLUS, dzięki podejściu opartemu na bilansie masy, są w pełni równoważne ze swoimi odpowiednikami produkowanymi na bazie standardowych surowców kopalnych z perspektywy przepisów i i regulacji prawnych

Dr. Andrea Winterstetter | Corporate Sustainability Manager at KRAIBURG TPE

„Ogólnie rzecz biorąc, stosowanie materiałów z certyfikatem ISCC PLUS w ramach podejścia opartego na bilansie masy jest strategicznym kamieniem milowym, który zapewnia wymierne korzyści naszym klientom i nam jako firmie, oraz wspiera wszystkich zainteresowanych w osiąganiu celów związanych ze zrównoważonym rozwojem i ochroną klimatu.”

ISCC to globalnie stosowany, uznany i ustandaryzowany system certyfikacji, który obejmuje surowce bio, bio-cyrkowe i cyrkularne. Stopniowe zwiększanie udziału bardziej zrównoważonych surowców jest możliwe dzięki podejściu opartemu na bilansie masy. W ten sposób zastępowane są surowce kopalne, a ślad CO2e jest stopniowo redukowany. Podejście oparte na bilansie masy umożliwia mieszanie surowców odnawialnych i kopalnych w procesach produkcyjnych i gwarantuje jednocześnie,że udział zrównoważonych surowców jest w pełni możliwy do prześledzenia. Kolejną zaletą dla klientów i przetwórców jest to, że dzięki rozwiązaniu „drop in” nie są konieczne tzw. testy negatywne. Klienci otrzymują produkt, który jest chemicznie identyczny z ich dotychczasowymi rozwiązaniami, dlatego też dotychczasowe parametry przetwarzania pozostają bez zmian.

Josef Neuer, Head of Product Management w KRAIBURG TPE, tak podsumowuje ISCC PLUS: "Możliwość zaoferowania naszym klientom mieszanek TPE z certyfikatem ISCC PLUS z zastosowaniem metody bilansu masy to dla nas duży krok. Wzbogaca to naszą linię produktów THERMOLAST® o bardziej zrównoważone tworzywa. Nasze produkty ISCC PLUS koncentrują się na zastosowaniu w opakowaniach, produktach pielęgnacji ciała i medycynie, gdzie korzyści z zastosowania bardziej zrównoważonych materiałów są szczególnie znaczące. Jesteśmy przekonani, że klienci, którzy już pracują na rzecz zrównoważonego rozwoju, docenią tę nowość w naszej ofercie,, podobnie jak klienci, którzy chcą podjąć kolejne kroki w tym kierunku. Jesteśmy zobowiązani do towarzyszenia naszym partnerom i klientom w tej podróży do zrównoważonego rozwoju oraz do uzyskania jak najlepszych wyników!" 
 

 

Certyfikat obecnie obowiązuje na produkty dostarczane w regionie EMEA i jest już ogólnie dostępny.


Download press release

In our media package you will find comprehensive information, graphics and pictures on the subject.

26.04.2023MEDIA PACKAGE FOR Ukierunkowanie na gospodarkę o obiegu zamkniętym: KRAIBURG TPE rozszerza swoją ofertę o rozwiązania TPE z certyfikatem ISCC PLUS

Latest News

Nowe materiały o bardzo dobrej adhezji do EPDM
02.05.2024 Nowe materiały o bardzo dobrej adhezji do EPDM Związki te wyznaczają nowy standard w technologii materiałowej, oferując przyczepność, trwałość i przetwarzalność. read more
KRAIBURG TPE targets sustainable TPE and innovative Automotive TPE solutions at T-PLAS 2023
18.08.2023 KRAIBURG TPE targets sustainable TPE and innovative Automotive TPE solutions at T-PLAS 2023 KRAIBURG TPE has launched its new sustainable TPEs comprising of up to 48% PCR and 50% PIR recycled content. Together with its latest automotive TPE solutions, the company is set to impress in the T-PLAS 2023 Exhibition from 20 until 23 September at Hall 102, Booth no. Q15, BITEC Bangkok. read more
Ukierunkowanie na gospodarkę o obiegu zamkniętym: KRAIBURG TPE rozszerza swoją ofertę o rozwiązania TPE z certyfikatem ISCC PLUS
26.04.2023 Ukierunkowanie na gospodarkę o obiegu zamkniętym: KRAIBURG TPE rozszerza swoją ofertę o rozwiązania TPE z certyfikatem ISCC PLUS Producent renomowanych elastomerów termoplastycznych z Waldkraiburg rozszerza swoją ofertę produktową o materiały z certyfikatem ISCC PLUS (International Sustainability and Carbon Certification). ISCC Plus jest międzynarodowym systemem certyfikacji wszystkich zrównoważonych surowców. Z innowacji tej skorzystają zwłaszcza klienci z sektora konsumenckiego i medycznego, otrzymają oni jednocześnie wsparcie w podejmowaniu kolejnych kroków w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym. read more
PIR-TPE: nowy materiał do produkcji elementów wyposażenia wnętrz samochodów, zgodny z najważniejszymi normami i obowiązującymi regulacjami.
21.04.2022 PIR-TPE: nowy materiał do produkcji elementów wyposażenia wnętrz samochodów, zgodny z najważniejszymi normami i obowiązującymi regulacjami. Materiał TPE do zastosowań motoryzacyjnych wewnętrznych, o wysokiej zawartości surowców wtórnych read more

Our Communication team is happy to assist you.

If you have any questions or would like more information, please contact our press spokesperson.

Juliane Schmidhuber

Mirna Pina